MÃ LỆNH G-CODE TRONG CNC
  1. Khái niệm mã lệnh G-code trong CNC

   

  Mã lệnh G-code (G-code) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong công nghệ điều khiển máy CNC (Computer Numerical Control). Nó giúp máy CNC biết được các bước và hành động cụ thể cần thực hiện để gia công vật liệu thành các sản phẩm hoặc chi tiết cụ thể.

   

  G-code bao gồm các lệnh được viết dưới dạng các mã số và ký tự, mô tả các hoạt động như di chuyển các trục, quay trục chính, thay đổi công cụ, tốc độ di chuyển, và các thao tác gia công khác. Mỗi lệnh G-code có một chức năng cụ thể và được thực hiện bởi máy CNC theo đúng thứ tự mà lập trình viên đã đặt.

   

  Mã G-code thường bắt đầu bằng ký tự 'G' theo sau là một số, ví dụ: G01, G02, G03, G04. Ngoài ra, còn có mã lệnh khác bắt đầu bằng ký tự 'M', như M03, M05, M08, M30, để điều khiển các chức năng khác của máy CNC như bật/tắt trục chính, làm mát, hoặc kết thúc chương trình.

   

  Lập trình viên sử dụng G-code để tạo ra các chương trình gia công một cách chính xác và đáng tin cậy. Các chương trình G-code có thể được tạo ra bằng tay hoặc thông qua các phần mềm CAD/CAM, sau đó được tải vào máy CNC để thực hiện gia công một cách tự động và chính xác. Việc sử dụng G-code giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và đảm bảo độ chính xác và đồng nhất trong việc sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác.

   

  Lệnh G code trong CNC

   

  1. Các nhóm lệnh, mã lệnh G-code trong máy CNC

   

  Dưới đây là phân tích về một số nhóm lệnh thông số gia công phổ biến:

   

  • Lệnh G: Nhóm lệnh G chủ yếu điều khiển chuyển động của dao cụ, bao gồm di chuyển tuyến tính, di chuyển tròn, chuyển động nhanh và các chế độ gia công khác.

  • Lệnh M: Nhóm lệnh M thường điều khiển các hoạt động bổ sung và không liên quan đến chuyển động của dao cụ, chẳng hạn như bật/tắt máy, bật/tắt làm mát, thay dao cụ, v.v.

  • Lệnh F: Lệnh F xác định tốc độ cắt hoặc tốc độ chuyển động của dao cụ trong quá trình gia công.

  • Lệnh S: Lệnh S thường được sử dụng để đặt tốc độ quay của trục chính, đặc biệt là trong quá trình gia công với dao cụ quay.

  • Lệnh T: Lệnh T thường được sử dụng để chọn dao cụ hoặc dụng cụ gia công cụ thể nào đang được sử dụng trong quá trình gia công.

  • Lệnh D: Lệnh D thường được sử dụng để chọn công cụ dụng cụ từ thư viện dụng cụ của máy CNC.

  • Lệnh X, Y, Z, A, B, C: Các lệnh X, Y, Z, A, B, C xác định tọa độ vị trí và chuyển động của dao cụ trong không gian đa chiều.

  • Lệnh I, J, K: Các lệnh I, J, K xác định các tham số của đường tròn trong chuyển động tròn.

  • Lệnh R: Lệnh R xác định bán kính của đường tròn hoặc cách quay của dao cụ trong chuyển động tròn.

  • Lệnh G10/G54-G59: Các lệnh này được sử dụng để đặt các bộ điều kiện cơ bản, chẳng hạn như vị trí ban đầu, điểm gốc, hệ tọa độ gia công, v.v.

   

  1. Các mã lệnh G-code dùng trong máy CNC

   

  • Các mã lệnh Mã lệnh G-Code trong CNC

   

  Mã lệnh Mô tả, chức năng Lưu ý
  G00 Chuyển động nhanh (Rapid Move): Di chuyển dao cụ nhanh chóng từ một vị trí đến vị trí khác mà không gia công. Đảm bảo vận hành máy ở chế độ an toàn, tránh va chạm với các bộ phận khác trong quá trình di chuyển nhanh.
  G01 Chuyển động tuyến tính (Linear Interpolation): Di chuyển dao cụ theo đường thẳng từ điểm này đến điểm khác. Xác định rõ điểm xuất phát và điểm kết thúc của đoạn đường tuyến tính để đạt được chính xác và tránh lỗi gia công.
  G02 Chuyển động tròn (Circular Interpolation): Chức năng di chuyển dao cụ theo đường tròn theo chiều kim đồng hồ. Xác định rõ tâm và bán kính của đường tròn để đạt được đường cắt chính xác và tránh va chạm.
  G03 Chuyển động tròn (Circular Interpolation): Chức năng di chuyển dao cụ theo đường tròn ngược chiều kim đồng hồ.
  G17 Chọn mặt phẳng làm việc: Chọn mặt phẳng làm việc XY Đảm bảo chọn đúng mặt phẳng làm việc phù hợp với đường cắt và thiết kế sản phẩm.
  G18 Chọn mặt phẳng làm việc: Chọn mặt phẳng làm việc XZ
  G19 Chọn mặt phẳng làm việc: Chọn mặt phẳng làm việc YZ
  G20 Chọn đơn vị đo lường: Chọn đơn vị đo lường inch Xác định đúng đơn vị đo lường để tránh sai sót trong quá trình lập trình và gia công.
  G21 Chọn đơn vị đo lường: Chọn đơn vị đo lường mm
  G28 Điểm thụt (Home Position): Sử dụng để di chuyển dao cụ đến điểm thụt (vị trí ban đầu). Đảm bảo đặt vị trí thụt đúng và an toàn trước khi chạy lệnh G28.
  G40 Hủy bỏ/kích hoạt bù dao cụ: Hủy bỏ bù dao cụ. Đảm bảo chọn đúng hướng bù dao cụ phù hợp với chiều cắt để tránh sai lệch trong quá trình gia công.
  G41 Hủy bỏ/kích hoạt bù dao cụ: Kích hoạt bù dao cụ theo chiều dương của đường cắt.
  G42 Hủy bỏ/kích hoạt bù dao cụ: Kích hoạt bù dao cụ theo chiều âm của đường cắt.
  G90 Chọn hệ tọa độ tuyệt đối/tương đối: Chọn hệ tọa độ tuyệt đối (toàn bộ chương trình dựa trên gốc tọa độ chung). Xác định đúng hệ tọa độ phù hợp với từng tình huống và công đoạn gia công.
  G91 Chọn hệ tọa độ tuyệt đối/tương đối: Chọn hệ tọa độ tương đối (mỗi lệnh G-code sẽ dựa trên vị trí hiện tại của dao cụ).
  G94 Tốc độ cắt theo đơn vị thời gian (Units per Minute): Xác định tốc độ cắt theo đơn vị thời gian (inch hoặc mm) thay vì tốc độ cắt theo đơn vị đoạn đường. Kiểm tra đơn vị tốc độ cắt đang được sử dụng để tránh sai sót trong quá trình lập trình và gia công.
  G95 Tốc độ cắt theo đoạn đường (Units per Revolution): Xác định tốc độ cắt theo đoạn đường (inch hoặc mm) thay vì tốc độ cắt theo đơn vị thời gian. Kiểm tra đơn vị tốc độ cắt đang được sử dụng để đảm bảo tính chính xác trong quá trình gia công.
  G96 Chế độ cắt bằng tốc độ cố định (Constant Surface Speed): Xác định tốc độ dao cụ để duy trì tốc độ bề mặt gia công cố định, đáp ứng yêu cầu cắt và kiểm soát độ bền dao cụ. Sử dụng chế độ cắt bằng tốc độ cố định khi cần gia công bề mặt chính xác với tốc độ ổn định và kiểm soát chất lượng cắt.
  G97 Chế độ cắt bằng tốc độ vòng quay cố định (Constant RPM): Xác định tốc độ vòng quay của trục chính để duy trì tốc độ cắt cố định, không phụ thuộc vào đường kính gia công. Sử dụng chế độ cắt bằng tốc độ vòng quay cố định khi cần duy trì tốc độ cắt ổn định và không cần điều chỉnh tốc độ dao cụ khi thay đổi đường kính gia công.

   

  Đây chỉ là một số Mã G-code phổ biến và một số lưu ý khi áp dụng. Quy trình gia công cụ thể và loại máy CNC sử dụng sẽ đòi hỏi sự tập trung và hiểu biết sâu hơn để thực hiện gia công chính xác và hiệu quả.

   

  Các mã lệnh M dùng trong máy phay CNC

   

  Mã lệnh Mô tả, chức năng
  M00 Dừng tạm thời (Program Stop): Dừng chương trình tạm thời và yêu cầu người vận hành xác nhận trước khi tiếp tục thực hiện.
  M02 Dừng chương trình (Program End): Dừng chương trình hoàn toàn và kết thúc quá trình gia công.
  M03 Bật trục chính theo chiều kim đồng hồ (Spindle On - Clockwise): Bật trục chính theo chiều kim đồng hồ, thường được sử dụng khi sử dụng dao cụ quay.
  M04 Bật trục chính ngược chiều kim đồng hồ (Spindle On - Counterclockwise): Bật trục chính ngược chiều kim đồng hồ, thường được sử dụng khi sử dụng dao cụ quay.
  M05 Tắt trục chính (Spindle Off): Tắt trục chính, ngừng quay dao cụ.
  M06 Thay dao cụ (Tool Change): Thay đổi dao cụ hoặc dụng cụ gia công.
  M08 Bật làm mát (Coolant On): Bật hệ thống làm mát để làm mát dao cụ và vật liệu gia công.
  M09 Tắt làm mát (Coolant Off):Tắt hệ thống làm mát.
  M30 Kết thúc chương trình (Program End): Kết thúc chương trình và quay lại điểm thụt (Home Position).
  M98/M99 Gọi/Cập nhật chương trình con (Subprogram Call/Return)

   

  Lưu ý khi áp dụng lệnh M:

   

  • Đảm bảo sử dụng lệnh M đúng cách và không áp dụng lệnh không phù hợp với máy CNC hoặc quá trình gia công.
  • Kiểm tra và xác nhận trước khi sử dụng lệnh M quan trọng, như thay dao cụ hoặc tắt bật trục chính, để tránh gây ra lỗi và va chạm.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn lao động khi sử dụng các lệnh M liên quan đến máy và công cụ.

   

  Danh sách trên chỉ là một số lệnh M phổ biến và có thể thay đổi tùy theo loại máy CNC và ứng dụng cụ thể. Người vận hành máy CNC cần hiểu rõ các lệnh M và sử dụng chúng một cách chính xác để đạt được hiệu suất gia công tốt và đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

   

  Tham khảo thêm:

  Tin tức khác
  SỬA TRỤC CHÍNH MÁY CNC MAKINO TỐC ĐỘ CAO 20 000 VÒNG

  SỬA TRỤC CHÍNH MÁY CNC MAKINO TỐC ĐỘ CAO 20 000 VÒNG

  Sửa trục chính, mài trục chính, thay bạc đạn trục chính trên máy CNC Makino tốc độ 20.000 vòng chuyên nghiệp - uy tín -..
  CÁC DẠNG HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LỖI TRỤC CHÍNH MÁY CNC

  CÁC DẠNG HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LỖI TRỤC CHÍNH MÁY CNC

  Trục chính là một trong những chi tiết quan trọng nhất của các máy cắt kim loại. Ở máy tiện, trục chính lắp trực..
  MÁY CNC LÀ GÌ? CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY CNC

  MÁY CNC LÀ GÌ? CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY CNC

  Máy CNC là viết tắt của cụm từ Computer Numerical Control – (điều khiển bằng hệ thống máy vi tính). Nói dễ hiểu,..
  TỔNG HỢP CÁC LỖI MÁY CNC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

  TỔNG HỢP CÁC LỖI MÁY CNC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

  Việt Nhật là đơn vị số 1 Việt Nam với trên 20 năm kinh nghiệm trong việc sửa máy CNC. Công ty chúng tôi chuyên sửa..
  CÁC LOẠI MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ CNC PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

  CÁC LOẠI MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ CNC PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

  Trong ngành công nghiệp sản xuất nói chung, máy CNC có khá nhiều chủng loại và công năng khác nhau. Chính vì vậy mà việc..
  GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀ GÌ? CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ

  GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀ GÌ? CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ

  Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí và đã gặt hái được rất nhiều thành công. Công ty Việt..
  LỖI 414 ALARM SERVO FANUC VÀ MỘT SỐ LỖI SERVO ALARM FANUC THƯỜNG GẶP

  LỖI 414 ALARM SERVO FANUC VÀ MỘT SỐ LỖI SERVO ALARM FANUC THƯỜNG GẶP

  Máy CNC Fanuc được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hiện nay, đặc biệt là trong các nhà máy chuyên gia công..
  HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC CHUYÊN NGHIỆP

  HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC CHUYÊN NGHIỆP

  Máy CNC (Controlled Numerical Control) là công nghệ tự động hóa gia công chính xác. Ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất..
  MÃ LỆNH G-CODE TRONG CNC

  MÃ LỆNH G-CODE TRONG CNC

  Mã lệnh G-code (G-code) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong công nghệ điều khiển máy CNC (Computer Numerical..
  HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA MÁY CNC

  HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA MÁY CNC

  Sửa chữa máy CNC có thể là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi kiến thức kỹ thuật về máy móc và CNC. Dưới đây..
  SỬA TRỤC CHÍNH MÁY TIỆN ECOCA

  SỬA TRỤC CHÍNH MÁY TIỆN ECOCA

  Việt Nhật nhận sửa trục chính máy CNC ECOCA tận nơi theo yêu cầu khách hàng Cam kết uy tín - chất lượng - tối ưu..
  ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CẮT CỦA MÁY CẮT LASER

  ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CẮT CỦA MÁY CẮT LASER

  Chất lượng cắt của máy cắt laser là quyết định sự thành công trong sản xuất. Nó đảm bảo độ chính xác, sắc nét..
  SỬA CÁC LOẠI MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP

  SỬA CÁC LOẠI MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP

  Việt Nhật nhận sửa máy tính công nghiệp – Dịch vụ chuyên sửa chữa máy tính, màn hình công nghiệp tất cả các hãng..
  SỬA CHỮA PLC, DRIVER SERVO MÁY CNC

  SỬA CHỮA PLC, DRIVER SERVO MÁY CNC

  Việt Nhật nhận sửa máy CNC lỗi driver servo PLC uy tín, chất lượng, khu vực Bình Dương, HCM và lân cận. Bảo hành lên..
  SỬA CHỮA MÁY CHILLER LÀM MÁT DẦU TRỤC CHÍNH MÁY PHAY CNC

  SỬA CHỮA MÁY CHILLER LÀM MÁT DẦU TRỤC CHÍNH MÁY PHAY CNC

  Việt Nhật tự hào là đơn vị có trên 10 năm + kinh nghiệm chuyên sửa trục chính, hệ thống lạnh chiller làm mát dầu..
  ỨNG DỤNG SERVO TRONG MÁY CNC GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

  ỨNG DỤNG SERVO TRONG MÁY CNC GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

  Servo là một loại hệ thống điều khiển tự động sử dụng phản hồi để điều chỉnh vị trí hoặc tốc độ của..
  HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG TRỤC CHÍNH MÁY PHAY CNC HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

  HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG TRỤC CHÍNH MÁY PHAY CNC HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

  Trục chính là một thành phần quan trọng của máy CNC, bảo dưỡng định kỳ trục chính không chỉ giúp bảo vệ máy, mà..
  PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CỦA TRỤC CHÍNH MÁY CNC GIA CÔNG KHUÔN MẪU

  PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CỦA TRỤC CHÍNH MÁY CNC GIA CÔNG KHUÔN MẪU

  Phát hiện và khắc phục các vấn đề thường gặp của trục chính máy CNC gia công khuôn mẫu để đảm bảo hiệu suất..
  Online: 4 Tháng 2383 Tổng: 66561
  Hotline tư vấn miễn phí: 0916 292 224
  Zalo
  Hotline
  0